Nasza oferta

Kancelaria prawnaNasza Kancelaria oferuje Państwu szerokie spektrum usług, zapewniając przy tym miłą i profesjonalną obsługę prawną. Zapewniamy pomoc prawną w wielu dzedzinach prawa.

 • Możecie Państwo między innymi skorzystać z pomocy w zakresie:
 • prawa cywilnego
 • gospodarczego
 • podatkowego
 • administracyjnego
 • telekomunikacyjnego
 • spółdzielczego
 • prawa pracy
 • prawa spółek
 • prawa spadkowego
 • prawa rodzinnego

W naszej ofercie znajdą Państwo zarówno propozycje stałej i kompleksowej obsługi podmiotów gospodarczych, w rozmiarach dopasowanych do potrzeb każdego indywidualnego klienta, jak i propozycję doraźnej pomocy prawnej skierowaną do osób i firm, które nie potrzebują stałej obsługi. Oferta naszej Kancelarii zawiera również propozycje dla osób fizycznych, które potrzebują pomocy prawnej w prowadzeniu swych spraw lub rozwiązywaniu problemów prawnych.

Nasza oferta umożliwia każdemu wybór najbardziej dogodnej dla niego pomocy prawnej. Istnieje możliwość skorzystania z pojedynczych usług, zasięgnięcia konkretnych, jednostkowych porad prawnych lub kompleksowego przeanalizowania konkretnego zdarzenia prawngo. Istnieje możliwość zlecenia naszej Kancelarii sporządzenia umów cywilnoprawnych, zlecenia pomocy prawnej przy tworzeniu nowych podmiotów prawa handlowego (spółek), ale także i innych uczestników obrotu gospodarczego, np. stowarzyszeń lub fundacji.

Nasza Kancelaria chętnie pomoże Państwu w prowadzeniu spraw sądowych, zapewniając swoje zastępstwo przed sądem a także udział w postępowaniu egzekucyjnym. W przypadku gdyby Państwo chcieli prowadzić negocjacje przedsądowe, pozasądowe, windykacyjne, a także uczestniczyć w mediacjach również i tą pomoc ze strony naszej Kancelarii możecie mieć Państwo zapewnioną.

Oferta dla klientów instytucjonalnych

Sporządzamy oraz opiniujemy wszelkie dokumenty wiążące się z tzw. indywidualnymi stosunkami pracy, a także te, które regulują materię tzw. zbiorowych stosunków pracy. Badamy prawidłowość oraz kompletność tej dokumentacji u naszych klientów.

 • Pomagając Klientom sporządzamy i weryfikujemy:
 • umowy o pracę,
 • umowy o zakazie konkurencji,
 • umowy dotyczące odpowiedzialności za powierzone mienie,
 • regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania oraz innych dokumentów związanych z prawem pracy,
 • inne pisma i dokumenty związane z funkcjonowaniem zakładu pracy pracodawcy.

Pomagamy w prowadzeniu sporów (włącznie z postępowaniami sądowymi) związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników. Doradzamy w zakresie wyboru najlepszych form nawiązania stosunku pracy i optymalnych sposobów jego rozwiązywania.

Oferta dla osób fizycznych

Nasza Kancelaria świadczy pomoc prawną również osobom fizycznym, poszukujących pomocy w przypadku:
 • naruszenia praw pracowniczych przez pracodawcę,
 • stosowania przez pracodawcę mobbingu.


Ponadto świadczymy usługi w zakresie:
 • sporządzania odwołań od rozwiązania umowy o pracę,
 • udzielenia pomocy lub porad prawnych w przypadku innych problemów związanych ze stosunkiem pracy,
 • reprezentowania przed sądem w przypadku sporów z pracodawcą.

Zapraszamy do współpracy

Cennik usług

Poniżej znajduje się cennik usług prowadzonych dla Państwa przez naszą kancelarię.

Wynagrodzenie ryczałtowe
Wynagodzenie ustalone w stałej miesięcznej stawce za pełną obsługę prawną w wysokości odpowiadającej ustalonemu z Klientem zakresowi obsługi i ilości przewidywanego nakładu pracy.
Wynagrodzenie godzinowe
Wynagrodzenie ustalone za każdą godzinę pracy w stawce ustalonej indywidualnie z Klientem w zależności od rodzaju usługi, stopnia trudności sprawy oraz koniecznego nakładu pracy.
Windykacja długów
Wynagrodzenie ustalane indywidualnie z Klientem, ryczałtem za poprowadzenie sprawy windykacyjnej w zależności od etapu przyjęcia sprawy do windykacji, stopnia trudności sprawy, koniecznego nakładu pracy.
Prowadzenie spraw sądowych
Wynagrodzenie ustalane z Klientem za poprowadzenie sprawy sądowej, a także w przypadku takiej konieczności, również postępowania egzekucyjnego.
Wynagrodzenie za sukces
Istnieje możliwość ustalenia z Klientem wynagrodzenia za prowadzenie sprawy szczególnie skomplikowanej przy rozbiciu wynagrodzenia na dwie części: kwotę ryczałtową płatną przy przyjęciu zlecenia (wynagrodzenie minimalne) oraz kwotę procentową obliczaną od odzyskanej przez Klienta należności.
Wynagrodzenie za jednorazowe usługi
Wynagrodzenie ustalane z Klientem za konkretne jednorazowe czynności z zakresu obsługi prawnej, np. za napisanie umowy, za poradę prawną.